• Τζαμωτή πόρτα Νο6 με πλαϊνά σταθερά και φεγγίτη

  Τζαμωτή πόρτα Νο6 με πλαϊνά σταθερά και φεγγίτη

 • Πόρτα με φάσες αλουμινίου και πλαϊνά σταθερά με προστατευτικό κάγκελο

  Πόρτα με φάσες αλουμινίου και πλαϊνά σταθερά με προστατευτικό κάγκελο

 • Πόρτα με επένδυση αλουμινίου ΑΜ51 και τυφλό πλαϊνό σταθερό

  Πόρτα με επένδυση αλουμινίου ΑΜ51 και τυφλό πλαϊνό σταθερό

 • Πόρτα με επένδυση αλουμινίου Ε512 και πλαϊνά σταθερά με προστατευτικό κάγκελο

  Πόρτα με επένδυση αλουμινίου Ε512 και πλαϊνά σταθερά με προστατευτικό κάγκελο

 • Πόρτα με επένδυση αλουμινίου ΑΜ50 και σταθερά με ίνοξ ράβδους

  Πόρτα με επένδυση αλουμινίου ΑΜ50 και σταθερά με ίνοξ ράβδους

 • Σχέδιο με επένδυση αλουμινίου 190 και σταθερά με ίνοξ κάγκελο

  Σχέδιο με επένδυση αλουμινίου 190 και σταθερά με ίνοξ κάγκελο

 • Πόρτα με επένδυση αλουμινίου Ε530 και πλαϊνά σταθερά με προστατευτικό κάγκελο

  Πόρτα με επένδυση αλουμινίου Ε530 και πλαϊνά σταθερά με προστατευτικό κάγκελο

 • Πόρτα τζαμωτή με επένδυση αλουμινίου Ε530 και πλαϊνό σταθερό

  Πόρτα τζαμωτή με επένδυση αλουμινίου Ε530 και πλαϊνό σταθερό

 • Τζαμωτή πόρτα Νο6 με πλαϊνά σταθερά και φεγγίτη
 • Πόρτα με φάσες αλουμινίου και πλαϊνά σταθερά με προστατευτικό κάγκελο
 • Πόρτα με επένδυση αλουμινίου ΑΜ51 και τυφλό πλαϊνό σταθερό
 • Πόρτα με επένδυση αλουμινίου Ε512 και πλαϊνά σταθερά με προστατευτικό κάγκελο
 • Πόρτα με επένδυση αλουμινίου ΑΜ50 και σταθερά με ίνοξ ράβδους
 • Σχέδιο με επένδυση αλουμινίου 190 και σταθερά με ίνοξ κάγκελο
 • Πόρτα με επένδυση αλουμινίου Ε530 και πλαϊνά σταθερά με προστατευτικό κάγκελο
 • Πόρτα τζαμωτή με επένδυση αλουμινίου Ε530 και πλαϊνό σταθερό

Κεντρικές Είσοδοι

Η Golden Door, χάρη στην ευελιξία της σχεδιάζει και κατασκευάζει κεντρικές εισόδους σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Ειδικές κατασκευές με πλαϊνά σταθερά και φεγγίτη προσαρμόζονται σε κάθε διάσταση. Στην περίπτωση που τα σταθερά τμήματα της κατασκευής φέρουν γυαλί, χρησιμοποιείται αποκλειστικά είτε αντιβαλλιστικό διάφανο είτε triplex αμμοβολής, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη προστασία και μειώνοντας τις θερμικές απώλειες. Στην περίπτωση που τα σταθερά τμήματα φέρουν επένδυση όμοια με αυτή της πόρτας, τότε κατασκευάζονται με θωράκιση ειδικών διατομών επιτυγχάνοντας ύψιστη ασφάλεια. Με γνώμονα πάντα το συνδυασμό υψηλής αισθητικής και ασφάλειας, το σχεδιαστικό τμήμα της Golden Door εξατομικεύει την κατασκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

05-porta mentese-anemofr-udatofr06-porta mentese-stath-tzam07-porta mentese-stath-tufla

Κατάλογος

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΟΡΤΑ